top of page

Posuňte cíle, které jste si napsali do svého seznamu "Co očekávám od života", na další úroveň. Udělejte malý krůček, který vás přiblíží k jednomu z vašich snů. Přečtěte si něco o tématu, poraďte se s osobou, která s ním má zkušenosti, cvičte déle než obvykle. Napište o tom do prostoru pod textem.

 

Modlete se Zdrávas Maria každý večer před spaním za sebe a své spolužáky. Proste Boha, aby vám pomohl otevřít se tomu, co pro vás připravil v rámci přípravy na svátost biřmování. Umístěte si na noční stolek poznámku, která vám to připomene.

 

Věděli jste, že Bůh k nám promlouvá skrze laskavost druhých? Přemýšlejte o všech lidech, kteří vám pomáhají při rozhodování v životě (rodiče, učitelé, trenéři, přátelé a další). Na příští schůzce jednomu z nich poděkujte. Můžete tak učinit osobně nebo mu napsat dopis či e-mail. Napište o tom do prostoru pod textem.

bottom of page